Warsztaty i kursy podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy

Termin: 25.01.2017 - 15.02.2017

Zbliża się koniec Twoich studiów….
Coraz częściej myślisz  co dalej?
Jak poradzisz sobie na rynku pracy?
Czy zdobyłeś potrzebną wiedzę i umiejętności?

 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
na 

warsztaty i kursy podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy


Oferujemy:

  • Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji
  • Kursy językowe (również kursy kończące się certyfikowanymi egzaminami)
  • Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 
  • Wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych

 

Wstępna rejestracja osób, które chcą wziąć udział w projekcie odbędzie się w dniach 
25.01 – 15.02.2017 przez system USOSweb
https://zapisy.usos.uj.edu.pl/

Udział w warsztatach, kursach i  wizytach studyjnych jest bezpłatny. 

Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl

PLAKAT

 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Data opublikowania: 24.01.2017
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka