Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović - wydarzenia towarzyszące wystawie w MCK

Termin: 21.09.2017 - 19.10.2017

 

 

 

Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović 
 

Program towarzyszący
 

+


21 września, czwartek
18.00


Historia Chorwatów
Wykład Macieja Czerwińskiego


Maciej Czerwiński – filolog slawista, tłumacz, krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się językami, kulturami i literaturami byłej Jugosławii, a także pograniczem teorii języka i literatury, w tym problematyką dyskursu historycznego. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie zdobył tytuł doktora nauk humanistycznych, a następnie habilitację. Część studiów doktoranckich odbył na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Yale w USA, gdzie pełnił funkcję Visiting Assistant Researcher (2003). Był stypendystą Imre Kertesz Koleg w Jenie (2015). Jest autorem kilku książek opublikowanych w Polsce i Chorwacji, a także wielu artykułów i esejów, które publikował w „Studiach z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, „Pamiętniku Literackim”, „Pamiętniku Słowiańskim”, „Stylistyce” oraz w licznych czasopismach południowosłowiańskich. Publicystykę i krytykę literacką zamieszczał w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku” i „Herito”. Współredagował dwujęzyczny reprint albumu z 1881 r. Kraków Zagrzebiowi (2011) oraz tomy poświęcone postaci biskupa Josipa Juraja Strossmayera i związkom polsko-chorwackim. Jest członkiem redakcji chorwackiego czasopisma filologicznego „Fluminesia”. Pełnił rolę konsultanta merytorycznego wystawy „Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović”

 

+

 

24 września, niedziela 
Chorwacka niedziela w MCK

 

W programie m.in. warsztaty dla dzieci i dorosłych, oprowadzania po wystawie

 

+


28 września, czwartek
18.00


Starożytna i średniowieczna sztuka adriatyckiego wybrzeża Chorwacji
Wykład Sławomira Skrzyniarza

 

Ivan  Meštrović urodził się w Dalmacji – regionie którego sztuka i kultura kształtowały się pod wpływem różnorakich kultur: greckiej, rzymskiej i bizantyńskiej. To dziedzictwo wywarło ogromy wpływ na młodego rzeźbiarza. Meštrović świadomie czerpał z dalmatyńskiego bogactwa tradycji artystycznych biegle łącząc je ze wpływami wiedeńskiej i paryskiej secesji.  Jednak to sztuka Dalmacji leży u podstaw jego rzeźbiarskiej drogi. Przedmiotem wykładu będą cztery słynne zabytki (relief z przedstawieniem Kairosa przechowywany w klasztorze benedyktynek w Trogirze; pozostałości Pałacu Dioklecjana w Splicie; mozaiki Bazyliki Eufrazusza w Poreczu; kościół św. Donata w Zadarze). Zostaną one omówione z uwzględnieniem szerszego kontekstu historycznego oraz historyczno-artystycznego, w sposób zmierzający do uchwycenia specyfiki starożytnej i średniowiecznej sztuki na terenie Chorwacji.

Dr Sławomir Skrzyniarz – wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; prowadzi zajęcia z historii sztuki starożytnej i bizantyńskiej Autor książki „Hades. Recepcja, sens ideowy i przemiany obrazu pogańskiego boga w sztuce bizantyńskiej”.

 

+


1 października, niedziela
17.00


Spotkanie z Robertem Makłowiczem
Wstęp wolny

 

+

 

12 października, czwartek
15.00 – 19.00

 

Mestrovic in Europe. Ivan Mestrovic and his oeuvre in the broader European cultural context 
Seminarium z udziałem kuratorki Barbary Vujanović, Dalibora Prančevića, Anny Šverko oraz Macieja Czerwińskiego. 

Seminarium w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski

 

+


19 października, czwartek
18.00

 

Chorwaccy humaniści w renesansowym Krakowie
Zvonimir Milanović, Maciej Czerwiński

 

więcej informacji na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury

Data opublikowania: 09.09.2017
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka