Słowiańszczyzna wschodnia a europejskie tradycje kulturowe

Termin: 08.03.2018 - 09.03.2018

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
wraz z
Komisją Wschodnioeuropejską Polskiej Akademii Umiejętności
i
Komisją Słowianoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

zapraszają na
 

międzynarodową konferencję naukową
Słowiańszczyzna wschodnia a europejskie tradycje kulturowe

poświęconą pamięci


prof. dra hab. Ryszarda Łużnego

w dwudziestą rocznicę śmierci
 

która odbędzie się w dniach
8–9 marca 2018
w Sali im. Michała Bobrzyńskiego Collegium Maius UJ w Krakowie

 

Szczegółowy program dostępny w załącznikach:

PLAKAT

PROGRAM

 

Data opublikowania: 01.03.2018
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka