Wykład PhDr. Štěpána Balíka, Ph.D.

Termin: 11.04.2018

 

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UJ

serdecznie zaprasza na wykład

 

PhDr. Štěpána Balíka, Ph.D.

[Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích]

 

Jazyky Židů v českých zemích. Mezi češtinou, němčinou, jidiš a hebrejštinou 

[wykład w języku czeskim]


środa, 11.04.2018, godz. 11:30

sala 115

 

Jazyky Židů v Českých zemích. Mezi češtinou, němčinou, jidiš a hebrejštinou (shrnutí): Na základě staročeských glos v hebrejských náboženských textech je doložené, že Židé ještě ve 13. století používají jako vernakulární jazyk starou ranou češtinu. Od 16. století se začíná vedle neustále přítomné hebrejštiny prosazovat jidiš též v židovských tiscích. Od 18. století lze již mluvit o přechodu jidiš k židovskému etnolektu němčiny, resp. židovskému etnolektu češtiny. Tento stav – i když rovněž samotný židovský etnolekt češtiny prodělal určitý vývoj – trvá dodnes.


PhDr. Štěpán Balík, Ph.D., (nar. 1976) je vzděláním bohemista a slavista (FF UK). Působil jako lektor češtiny na Jagellonské univerzitě v Krakově. Po absolvování doktorského studia prací Fenomén Žida v polštině a češtině a také v polských a českých židovských anekdotách v kontextu literatury I. pol. 20. století (2011; FF JU v ČB) je asistentem v Ústavu bohemistiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je také členem Centra pro studium holokaustu a židovské literatury na FF UK. Věnuje se judeoslovanské literární a jazykové komparatistice, šoa v české a polské literatuře, stereotypům v jazyce a literatuře, problematice literární identity. Jeho odborné práce, básně, překlady z polštiny a popularizační články byly publikovány v domácích či zahraničních konferenčních sbornících, kolektivních monografiích a časopisech (např. v Aluzi, Babylonu, Časopisu Matice moravské, České literatuře, Divadelní revue, Plavu, Tvaru, Welesu či polských periodikách Studia Judaica, Studium, Teksty Drugie).

 

Data opublikowania: 04.04.2018
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka