Odszedł Profesor Jacek Baluch

Termin: 15.07.2019

3 lipca 2019 roku, po długiej chorobie,

zmarł nasz Profesor, Kolega i Przyjaciel, były dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ

prof. dr hab. Jacek Baluch


bohemista i polonista, wybitny historyk i tłumacz literatury czeskiej, literaturoznawca, znakomity nauczyciel akademicki

pisarz, poeta i tłumacz

"pełnokrwisty filolog, tropiciel słowa, niepospolity erudyta i poszukiwacz subtelnych znaczeń"

w latach 2002-2008 dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz kierownik Katedry Filologii Czeskiej i Łużyckiej IFS UJ

w latach 2005-2008 kierownik Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Opolskim

w latach 1990-1995 ambasador Polski w Pradze

 

popularyzator czeskiej literatury w Polsce, redaktor tomów wydanych w serii Biblioteki Narodowej: „Wybór poezji Františka Halasa”, „Czescy symboliści, dekadenci i anarchiści przełomu XIX i XX wieku”, „Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej” Jaroslava Haška (2017), przygotował antologię staroczeskiej poezji miłosnej „Drzewo się liściem odziewa” (1981), tłumacz klasyków czeskich, autor komentarzy, wstępów i posłowi do polskich wydań dzieł czeskich, autor licznych książek naukowych i popularno-naukowych, poeta limeryków


w latach 80 działacz w opozycji demokratycznej i członek NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego internowany

był członkiem czeskiego i polskiego PEN Clubu, członkiem prezydium Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczącym Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Nauk Humanistycznych

odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, słowackim Orderem Podwójnego Białego Krzyża III klasy, czeskim Medalem Za Zasługi I stopnia oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla PZKO” oraz medalem „Dziękujemy za wolność”

 

Uroczytości pogrzebowe Profesora rozpoczną się w poniedziałek, 15 lipca 2019 roku, o godzinie 13.00 na cmentarzu parafialnym na Salwatorze (al. Jerzego Waszyngtona)

 

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składa cała społeczność Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ

 

W październiku 2018 r., Profesor Jacek Baluch świętował 50. rocznicą uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym UJ.
Odnowienie doktoratu było jedną z części obchodów Jubileuszu 200-lecia krakowskiej slawistyki. Fotoreportaż z uroczystości na stronie
www.uj.edu.pl

 

fot. Anna Wojnar (źródło: www.uj.edu.pl)

Data opublikowania: 03.07.2019
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka