dr hab. Aleksandra Borowiec

Jednostka

Kariera naukowa

Pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej od 1983 roku, początkowo na rocznym stażu asystenckim, na który została przyjęta po ukończeniu studiów slawistycznych i po obronie pracy magisterskiej (również w 1983 roku). 1984 - asystent, po kolejnych 3 latach - starszy asystent. W 1992 roku obroniła pracę doktorską Południowosłowiański kształt klasycyzmu. Próba rekonesansu, która w postaci książkowej ukazała się w 1994. Od 1994 roku pracuje w IFS na stanowisku adiunkta, a od 2008 na stanowisku adiunkta z habilitacją (rozprawa habilitacyjna: Literatura i tajemnica. Studium o literaturze chorwackiej wieków dawnych, Kraków 2007). W latach 1997-2000 pracowała jako lektor języka polskiego w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu Zagrzebskiego, oraz prowadziła młodzieżową grupę lektoratową dla zaawansowanych działającą w Szkole Języka Polskiego przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu.

Zainteresowania naukowe

Literatura chorwacka wieków dawnych, historia najnowsza Chorwacji, historia Kościoła, teologia mistyczna, literatura a teologia, semiotyka kultur dawnych.

Brała udział w 2 międzynarodowych kongresach w Chorwacji. Uczestniczyła w projektach badawczych: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (kierownik projektu prof. dr hab. Julian Kornhauser), W poszukiwaniu nowego kanonu. Przemiany w świadomości i kulturze narodów byłej Jugosławii po 1995 roku (kierownik projektu: dr hab. M. Dąbrowska-Partyka).

Zainteresowania pozanaukowe

.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. Południowosłowiański kształt klasycyzmu. Próba rekonesansu, Kraków 1994.
2. Literatura i tajemnica. Studium o literaturze chorwackiej wieków dawnych, Kraków 2007.

Artykuły:

1. Kościół katolicki w Chorwacji wobec problemów współczesności. W: W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku. Pod red. M. Dąbrowskiej–Partyki, Kraków 2005, s. 183–203.

2. Turcy w literaturze chorwackiej wieków dawnych. W: Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach. Pod red. J. Olko i P. Prządki–Giersz, Warszawa 2007, s. 197–204.
3. Naród i konfesja. Katolickie i niekatolickie elementy we współczesnej kulturze duchowej Chorwacji. W: Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem. Pod red. M. Dąbrowskiej–Partyki, Kraków 2009, s.23–44.
4. Z problemów ponowoczesnej kultury duchowej w Chorwacji – casus Međugorja. W: Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem. Pod red. M. Dąbrowskiej –Partyki, Kraków 2009, s. 89–97.
5. Le chasteau de virginite Juraja Slovinaca jako projekt świata wewnętrznego kobiety konsekrowanej. W: Obraz człowieka w kulturach Słowian, pod red. Lucjana Suchanka, Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. VIII, Kraków 2012, s. 89–104.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-08

 e-mail: aleksandra.borowiec (at) uj.edu.pl
 

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury (016):

środa 12.00-13.00

czwartek 13.00-14.00