dr Aleksandra Hudymač

Jednostka

Kariera naukowa

Podwójna absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Filologii Słowiańskiej, specjalizacja: słowacystyka (2004); Wydział Polonistyki, specjalizacja: nauczycielska (2007)). Zatrudniona w Instytucie Filologii Słowiańskiej od 2005 r. kolejno na stanowisku asystenta, asystenta z doktoratem i adiunkta (od 2014). W 2011 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną: Modele dyskursu odrodzeniowego w dziewiętnastowiecznej epistolografii słowiańskiej. Od 2005 r, pełni funkcję sekretarza międzynarodowego rocznika polsko-słowackiego „Kontakty" przy Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania obejmują kulturę słowackiego i polskiego romantyzmu, zagadnienia tożsamości narodowej Słowaków, romantyczną epistolografię słowiańską i teorię listu.

Zainteresowania pozanaukowe

Zainteresowania okołonaukowe koncentrują się wokół namiętnej lektury komiksów i kryminałów (zwłaszcza retro), pozanaukowe zaś bez reszty skupiają się na próbie wyprowadzenia na ludzi Dwóch Synków (Michała, zwanego Zbójem [2011] i Macieja, zwanego Żabą [2013]). Na resztę, jako żywo, nie starcza czasu.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
„Wola ich ludzką jest, nasza – Boską". Modele dyskursu odrodzeniowego w dziewiętnastowiecznej epistolografii słowiańskiej, Kraków 2014, ss. 245.

Artykuły:

1. Hudymač (Mikołajczyk) Aleksandra, Teatralizacja świata, teatralizacja miłości. O listach Sama Bohdana Hrobonia do Bohuslavy Rajskiej, „Pamiętnik Słowiański", tom LVI, rok 2006, zeszyt 1, s. 15-34.
2. Hudymač (Mikołajczyk) Aleksandra, Osobitné transgresie. Ingmar Villqist na doskách slovenských divadiel [w:] Slovensko – Poľsko. Bilaterálne vzťahy v procese transformácie, red. Jozef Hvišč, LUFEMA, Bratislava 2008, s. 172-178.
3. „Po cóż tę mocną barwę rozprowadzać wodą?"– wokół romantycznej koncepcji przekładu i tłumacza. Augusta Bielowskiego i Lucjana Siemieńskiego przekłady z literatury czeskiej i słowackiej, „Kontakty" VIII, Kraków 2009, s. 53-69.
4. Jeruzalem utracone. Przestrzeń słowiańska w listach Pavla Jozefa Šafárika do Jána Kollára, [w:] Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci Profesor Marii Honowskiej, red. Halina Mieczkowska, Aleksandra Hudymač, Zbigniew Babik, WUJ, Kraków 2010, s. 195-222.
5. Vyhnanec z ríše fantázie, čiže zúfalstvo slovanského intelektuála. O listoch Pavla Jozefa Šafárika Františkovi Palackému, „Slovenská literatúra" ročník LVII, 2010, s. 270-284.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-06

 e-mail: aleksandra.hudymac (at) uj.edu.pl

aleksandra.hudymac (at) gmail.com

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

środa 12.45 - 13.45

piątek - po uzgodnieniu e-mailem