dr Barbara Popiołek

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka UJ (filologia serbska i chorwacka) 1993. Studia doktoranckie w IFS UJ pod kierunkiem prof. Wiesława Borysia (1996-2000). W 2001 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy Terminologia anatomiczna chorwacka i serbska. Kształtowanie się jej i funkcjonowanie we współczesnych językach. W latach 1994-1996 zatrudniona jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS w Lublinie. Asystent (2001-2004), a następnie adiunkt (2004-2013) w Katedrze Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej IFS UJ. Od 2013 roku zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Leksykologia chorwacka i serbska, frazeologia chorwacka i serbska, historia chorwackiego języka literackiego, nauczanie języka chorwackiego i serbskiego jako obcego.

Udział w projekcie badawczym: Słownik historyczny bałkanizmów leksykalnych pod kierunkiem Jerzego Ruska (1997-2000). Uczestniczyła także w projekcie grantowym Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem pod kierunkiem Marii Dąbrowskiej-Partyki.

Zainteresowania pozanaukowe

.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. Terminologia anatomiczna chorwacka i serbska. Kształtowanie się jej i funkcjonowanie we współczesnych językach, Kraków 2003.
2. Popiołek Barbara, Magdalena Dyras, Kieszonkowy słownik chorwacko-polski i polsko-chorwacki, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2008.


Artykuły:

1. Rodzime nazwy miesięcy w języku chorwackim i serbskim, „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej" 35, Warszawa 1999, s. 215-228.
2. Język serbski na przełomie wieków, [w:] W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, red. M. Dąbrowska-Partyka, WUJ, Kraków 2005, s. 117-136.
3. Gradisćanski Hrvati – chorwacka mniejszość w Austrii, [w:] Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, red. C. Juda, WUJ, Kraków 2009, s. 175-183.
4. Regionalizm a kultura ogólnonarodowa na przykładzie Istrii (zjawisko ca-valu), [w:] Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem, red. M. Dąbrowska-Partyka, WUJ, Kraków 2009, s. 75-88.
5. Język serbski, [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, red. B. Oczkowa, E. Szczepańska, Kraków 2011, s. 247-267.
6. Język czarnogórski, [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, red. B. Oczkowa, E. Szczepańska, Kraków 2011, s. 269-282.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-08

 e-mail: barbara.popiolek (at) uj.edu.pl

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

poniedziałek 13.15 - 14.15

środa - po uzgodnieniu e-mailem