dr Dominika Kaniecka

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ rozpoczęła pod opieką naukową prof. dr hab. Juliana Kornhausera. Rozprawę doktorską (Zagrzeb – narodziny centrum narodu chorwackiego w literaturze XIX wieku. Twórczość Augusta Šenoi) przygotowała i obroniła pod opieką prof. dr hab. Marii Dąbrowskiej-Partyki.   W IFS UJ zatrudniona od 2008 roku na stanowisku asystenta, a od 2014 – adiunkta. Członkini i współzałożycielka międzyinstytucjonalnej Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego, sekretarz naukowy czasopisma „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae”, członkini Komisji Kultury Słowian PAU.

W latach 2004-2007 pracowała na Uniwersytecie w Zagrzebiu jako lektor języka polskiego, zdobywając doświadczenie w tłumaczeniu ustnym i pisemnym, a także aktywnie uczestnicząc w promocji kultury polskiej w Chorwacji (w latach 2007-2008 z ramienia Ambasady RP w Zagrzebiu). W latach 2010-2013 koordynowała polską część międzynarodowego projektu tłumaczeniowego „Odnalezione w przekładzie” zorganizowanego przez Filozofski fakultet w Rijece. Organizowała i współorganizowała warsztaty, badania terenowe i studenckie projekty dydaktyczno-naukowe (w Polsce, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie).
W ramach projektu realizowanego w zagrzebskim Zakładzie Leksykograficznym „Miroslav Krleža" uczestniczyła w pracach nad Encyklopedią Literatury Chorwackiej (Enciklopedija hrvatske književnosti). Do tej pory z wykładami gościła na uniwersytetach w Zagrzebiu i Lublanie. 

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia dotyczące chorwackiej literatury i kultury oraz performatywny potencjał współczesnego życia społecznego i politycznego. Dotychczasowe badania obejmują m.in. problematykę tożsamościową (tożsamość narodowa i kulturowa w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie), ze szczególnym uwzględnieniem dziewiętnastowiecznego dyskursu narodowego i współczesnych do niego odniesień. 

Zainteresowania pozanaukowe

Aktywne uczestnictwo w kulturze, film, teatr, turystyka piesza i rowerowa, mindfulness. 

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. Opowiedzieć naród. Chorwackość według Augusta Šenoi, Kraków 2014

2. D. Kaniecka, B. Kryżan-Stanojević, I. Maslač, J. Sychowska Kavedžija, Poljski pravopis za početnike, Zagrzeb 2008.


Artykuły:

1. Zagrzeb Antuna Gustava Matoša, [w:] Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano u hrvatskoj kulturi, red. M. Falski i M. Kryska-Mosur, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008;

2. Literatura jako narzędzie kreowania zbiorowej wyobraźni. August Šenoa i jego czytelnicy, „Pamiętnik Słowiański", t. LX, z. 2, 2010;

3. Novo čitanje nacionalnog diskursa Augusta Šenoe ili o učinkovitom kreiranju hrvatstva u književnosti, [w:] Kultura, identitet, društvo. Europski realiteti, grupa redaktorów, Osijek-Zagreb 2014.

4. Tihe borkinje za narodnu stvar – o ženskome glasu u hrvatskom nacionalnom diskursu, “Književna revija Osijek”, god. 55, br. 1-2, 2015, s. 47-64.

5. Znajome oblicze chorwackiego patriotyzmu na przykładzie pierwszych wystąpień publicznych Kolindy Grabar-Kitarović, w: Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Język, red. K. Taczyńska i A. Twardowska, Toruń 2016, s. 117-131.

6. O tym jak zostać prawdziwą Chorwatką albo uważna lektura pewnego życiorysu, [w:] Monologi, dialogi, polilogi w dyskursach kulturowych Słowiańszczyzny, red. C. Juda, D. Gil, Kraków 2017, 121-135.

7. Chorwaci z Bośni i Hercegowiny czy Chorwaci bośniaccy? Poszukiwania tożsamości pewnej mikrokultury – rozważania wstępne, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, t. 12, z. 4, 2017, s. 263-276.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-08

 e-mail: dominika.kaniecka (at) uj.edu.pl
 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

środa 11.30 - 12.30

poniedziałek - po uzgodnieniu e-mailem