dr hab. Elżbieta Szczepańska

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka UJ (bohemistyka). Stopnie naukowe: magister – 1983, doktor – 1992, doktor habilitowany – 2004. Praca w UJ: asystent – 1984, adiunkt – 1994.

Zainteresowania naukowe

Problematyka porównawcza polsko-czeska w zakresie słowotwórstwa i leksykologii – badanie zjawisk na tle poszczególnych odmian języka (gwar środowiskowych, socjolektów, subkodów itp.), problemy standaryzacji i dyferencjacji języka czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem odmiany czeskiego nieliterackiego języka potocznego (obecná čeština), czeszczyzna okresu baroku oraz jej wpływ na stratyfikację języka czeskiego. Tłumaczenia (głównie eseistyka), m. in. Listy do Olgi V. Havla i Europejskie źródła czeskiej kultury V. Černego.

Zainteresowania pozanaukowe

.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. Uniwerbizacja w języku czeskim a polskim, Universitas, Kraków 1994, ss. 103.
2. Cechy czeszczyzny okresu baroku a obecná čeština, WUJ, Kraków 2004, ss. 235..

Artykuły:

1. Elementy języka potocznego (obecná čeština) w prozie I. Hermanna, Zeszyty Naukowe UJ (Prace Językoznawcze) 87, 1988, s.103-109;
2. Substantywizacja jako jeden z rodzajów uniwerbizacji w języku polskim i czeskim, PorJęz 1987, s.169-176;
3. Obecná čeština w polskich tłumaczeniach (na przykładzie książki J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka) [w:] Konsekwencje sąsiedztwa polsko-czeskiego dla rozwoju języka i literatury, Wrocław 1997, s.99-103;
4. Niektóre tendencje rozwojowe w zasobie leksykalnym czeszczyzny i polszczyzny, Bohemistyka 1/2004, s. 18-27;
5. Internacjonalizacja a anglizmy w języku czeskim i polskim, Bohemistyka 2/2004, s. 97-106;
6. Język czeski [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, red. Barbara Oczkowa, Elżbieta Szczepańska, Tomasz Kwoka, Kraków 2011, s. 43-65.
7. Wpływ codzienności na niektóre odmiany slangu młodzieżowego (na materiale czeskim i polskim), „Bohemistyka" 3, Opole 2014, s. 241-252.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-05

 e-mail: elzbieta.szczepanska (at) uj.edu.pl

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

wtorek - 18.15-19.15