dr Dominika Kaniecka

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (2003). Studia doktoranckie Wydziale Filologicznym UJ rozpoczęła pod opieką naukową prof. dr hab. Juliana Kornahusera, rozprawę doktorską (Zagrzeb – narodziny centrum narodu chorwackiego w literaturze XIX wieku. Twórczość Augusta Šenoi) przygotowała i obroniła pod opieką prof. dr hab. Marii Dąbrowskiej-Partyki. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2011 roku.  W IFS UJ zatrudniona od 2008 roku na stanowisku asystenta, a od 2014 – adiunkta. W latach 2004-2007 pracowała na Uniwersytecie w Zagrzebiu jako lektor języka polskiego.

Zainteresowania naukowe

W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia dotyczące chorwackiej literatury i kultury. Dotychczasowe badania obejmują m.in. problematykę tożsamościową, ze szczególnym uwzględnieniem dziewiętnastowiecznego dyskursu narodowego. W ramach projektu realizowanego w chorwackim Zakładzie Leksykograficznym „Miroslav Krleža" uczestniczyła w pracach nad Encyklopedią Literatury Chorwackiej (Enciklopedija hrvatske književnosti).

Zainteresowania pozanaukowe

Zaangażowana w rozpowszechnianie kultury chorwackiej w Polsce (przeglądy filmowe, współpraca środowisk artystycznych, promocje książek).  Zainicjowała i zrealizowała szereg projektów promujących kulturę i literaturę polską w Chorwacji.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. Opowiedzieć naród. Chorwackość według Augusta Šenoi, Kraków 2014;
2. D. Kaniecka, B. Kryżan-Stanojević, I. Maslač, J. Sychowska Kavedžija, Poljski pravopis za početnike, Zagrzeb 2008.


Artykuły:

1.  Zagreb i Zagrebulje – obraz miasta w felietonach Augusta Šenoi, „Pamiętnik Słowiański", t. LV, z. 1, 2005;
2. Zagrzeb Antuna Gustava Matoša, [w:] Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano u hrvatskoj kulturi, red. M. Falski i M. Kryska-Mosur, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008;
3. Literatura jako narzędzie kreowania zbiorowej wyobraźni. August Šenoa i jego czytelnicy, „Pamiętnik Słowiański", t. LX, z. 2, 2010;
4. Šenoin i Zagorkin Zagreb. Književna kreacija staroga Zagreba - pokušaj usporedbe, [w:] Širom svijeta. O Zagorki, rodu i prostoru, ur. A. Dremel, Centar za ženske studije, Zagreb 2012;
5. Ciche wojowniczki o sprawę narodową – o głosie kobiet w chorwackim dyskursie narodowym, „Pamiętnik Słowiański",  t. LXII, z. 1-2, 2012;
6. Novo čitanje nacionalnog diskursa Augusta Šenoe ili o učinkovitom kreiranju hrvatstva u književnosti, [w:] Kultura, identitet, društvo. Europski realiteti, grupa redaktorów, Osijek-Zagreb 2014.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-08

 e-mail: dominika.kaniecka (at) uj.edu.pl
 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

wtorek 14.00-15.00

środa - po uzgodnieniu e-mailem