dr Dorota Bielec

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Po ukończeniu obronie pracy magisterskiej podjęła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ, a następnie została zatrudniona jako asystent w IFS. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Filologii Czeskiej i Łużyckiej IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Literatura i kultura czeska XX i XXI wieku, procesy tożsamościowe w Europie Środkowej, pogranicze kultury i polityki, autobiografizm w literaturze oraz problematyka i pragmatyka przekładu. W kręgu jej  zainteresowań pozostają także kwestie związane z językiem - udział w dwu grantach : polsko-czeski słownik wyrazów zdradliwych oraz polsko-czeska frazeologia.

Zainteresowania pozanaukowe

Interesuje się historią sztuki, architekturą, w wolnych chwilach zajmuje się pielęgnacją roślin i czyta klasykę kryminału.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. Sprawy czeskie w polskich drukach drugoobiegowych, Kraków 2008;
2. Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych, Kraków 2003 (współaut.);
3. Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa. Materiały pomocnicze dla studentów, polskich bohemistów i czeskich polonistów, Kraków 2004 (współaut.);
4. Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny, Kraków 2009 (współaut.).

Artykuły:

1. Czescy autorzy w polsim drugim obiegu a polsko-czeskie stereotypy, "Bohemistyka" nr 1-4, 2008, s. 116-136;
2. Miejsce dla Jonathana, czyli czeski esej dwudziestowieczny o czeskich próbach odnalezienia się w Europie, (w:) Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J. Goszczyńska, Warszwa 2008, s. 45-56;
3. Autobiografizm a czeska proza drugiej połowy XX wieku, (w:) Zrozumieć Słowiańszczyznę, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2010, s. 97-106;
4. Tłumacz - pośrednik między kulturami? Przekłady literatury czeskiej a popularność czeskiej kultury, (w:) Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca?, red. M. Guławska-Gawkowska, K. Hejwowski, A. Szczęsny, Warszawa 2012, s. 537-544..

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-05

 e-mail: dorota.bielec (at) uj.edu.pl

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

poniedziałek 13.45 - 14.45

czwartek - po uzgodnieniu e-mailem