Podziękowania za organizację Festiwalu Nauki i Sztuki 2019

Dyrekcja Instytutu Filologii Słowackiej UJ składa podziękowania Pani mgr Natalii Palich za doskonałą koordynację i organizację Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbywał się w dniach 16-18 maja 2019 r.

To święto nauki nie mogłoby się udać, gdyby nie wsparcie naszych studentów: Adama Bomby, Dominika Burego, Aleksandry Cyganek, Jagody Jarosz, Marty Kinalska, Wojciecha Kuty, Marcina Pasia, Jessici Swobody, Justyny Szymańskiej, Marty Świątek i Kazimiery Turkot.

Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, energię i przyczynili się do sukcesu festiwalu serdecznie dziękujemy. 

O zaangażowaniu mgr Natalii Palich i wspierających ją studentów poinformował także Pan Dziekan Władysław Witalisz podczas Rady Wydziału Filologicznego.

Published Date: 19.06.2019
Published by: Tomasz Kwoka