ZASADY PRZEPISYWANIA PRZEDMIOTÓW W IFS UJ

PRZEPISYWANIE PRZEDMIOTÓW W IFS UJ

  1. Wnioski o przepisanie przedmiotów realizowanych w innych jednostkach UJ należy kierować wyłącznie w formie pisemnej do zastępcy dyrektora IFS ds. studenckich.
  2. Zastępca dyrektora IFS ds. studenckich decyduje o przepisaniu przedmiotów obowiązkowych zrealizowanych przez studentów na innych kierunkach bądź specjalnościach (dotyczy to przedmiotów o takim samym programie, przedmioty muszą zostać zaliczone w tej samej ilości godzin, taka sama musi być też forma ich zakończenia a liczna punktów im przypisanych nie mniejsza od tej, którą przewiduje program IFS).
  3. Przedmioty zrealizowane na innych kierunkach (nawet przedmioty o tej samej nazwie), które student zgłasza do przepisania zamiast przedmiotów zamieszczonych w programie IFS a muszą najpierw zostać zaakceptowane przez prowadzącego przedmiot (koordynatora przedmiotu) po czym uzyskać zgodę  zastępcy dyrektora ds. studenckich.
  4. Opcje, zrealizowane poza Instytutem, mogą zostać przepisane jeśli ich tematyka dotyczy kultury, historii, literatury, sztuki, polityki obszaru słowiańskiego lub też jeśli są to przedmioty o tematyce ogólnohumanistycznej i są one powiązane z charakterem studiów w IFS. Nie mogą zostać przepisane przedmioty, które są przedmiotami kierunkowymi i sekwencyjnymi na innej specjalności.
  5. We wszystkich wypadkach przedmioty przepisane uzyskują liczbę punktów ECTS, które są im przypisane w IFS.
Published Date: 25.07.2013
Published by: Łukasz Bieńkowski