Studia stacjonarne

Studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ skupiają się wokół języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych. Nasze specjalności to: bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka i słowacystyka. W roku akademickim 2015/16 w IFS UJ rusza nowy kierunek studiów magisterskich: studia środkowoeuropejskie.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Programy oraz schematy studiów:

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Programy oraz schematy studiów: