Historia Instytutu

Krakowska slawistyka jest najstarszą filologią słowiańską w Polsce, a jej początki sięgają pierwszych lat XIX wieku. Przez kolejne lata swojego istnienia funkcjonowała pod różnymi nazwami: znana była jako pierwsze na ziemiach polskich Seminarium Filologii Słowiańskiej, jako Studium Słowiańskie czy Katedra Filologii Słowiańskiej w składzie Wydziału Filologicznego.

Na początku lat 70. XX wieku Katedrę przekształcono w Instytut Filologii Słowiańskiej, w którym prowadzi się badania naukowe w zakresie języków i literatur słowiańskich, przede wszystkim południowych i zachodnich oraz studia komparatystyczne i kontrastywne. Pracownicy IFS ściśle współpracują ze slawistami z uczelni i placówek badawczych w kraju i za granicą. Od roku akademickiego 2007/2008 Instytut Filologii Słowiańskiej, dostosowując się do europejskich standardów kształcenia akademickiego, jakie niesie ze sobą tzw. proces boloński, w miejsce studiów pięcioletnich uruchomił trzyletnie studia licencjackie, a od 2010/2011 wprowadził ich kontynuację - dwuletnie studia magisterskie. Podstawą tych studiów - zgodnie ze współczesnym rozumieniem dyscypliny filologicznej - jest wykształcenie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa w szerokim kontekście ogólnohumanistycznym.

 

Co roku w IFS ogłasza się rekrutację na pięć specjalizacji językowych: bułgarską, chorwacką, czeską, serbską i słowacką. Celem kształcenia jest osiągnięcie sprawności językowej na poziomie B1 po licencjacie i co najmniej B2 po magisterium, a ponadto rozległej wiedzy o kulturach i społeczeństwach poszczególnych krajów. Oprócz języków specjalizacji, studenci uczą się również innych języków słowiańskich: na studiach licencjackich języka rosyjskiego, a na studiach magisterskich języka słoweńskiego lub macedońskiego. Obowiązkowa jest kontynuacja języka zachodniego ze szkoły średniej.

 

Instytut Filologii Słowiańskiej posiada bogatą bibliotekę – najstarszą tego typu w Polsce, wydaje wiele publikacji (m.in. czasopismo Pamiętnik słowiański oraz rocznik Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne), utrzymuje kontakty z licznymi uniwersytetami zagranicznymi i krajowymi. Pomny swej rangi i znaczenia jest nowoczesną placówką dydaktyczną, a dorobek naukowy jego pracowników zajmuje poczesne miejsce w slawistyce europejskiej i światowej.

 

Strony projektów grantowych (wraz z obszernymi bazami danych) realizowanych przez pracowników IFS:

POSTJUGO

POSTSLAVIA

 

Najnowsze publikacje książkowe pracowników IFS:

PUBLIKACJE

Krakowscy slawiści

Jerzy Samuel Bandtke

Henryk Suchecki (1811-1872)

Lucjan Malinowski (1839-1898)

Jan Rozwadowski (1867-1935)

Jan Łoś (1860-1928)

Kazimierz Nitsch (1874-1958)

Mieczysław Małecki (1903-1946)

Tadeusz Lehr-Spławiński (1891-1965)

Stanisław Urbańczyk (1909-2001)

Franciszek Sławski (1916-2001)

Jerzy Rusek (1930-2015)