mgr Jelena Perišić

Jednostka

Kariera naukowa

Ukończyła studia licencjackie (2014) na kierunku Język serbski i literatura oraz magisterskie (2015) na kierunku Język serbski i językoznawstwo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie, tytuł pracy magisterskiej: „Veština čitanja u nastavi srpskog jezika kao stranog (Umiejętność czytania w nauce języka serbskiego jako obcego)”. W październiku 2015 roku rozpoczęła studia doktoranckie na kierunku Język i literatura, specjalność: Język; na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie, temat pracy doktorskiej: “Kolokacija kao indikator funkcionalnog stila (Kolokacja jako wskaźnik stylu funkcjonalnego)”.

W latach 2015–2017 r. pracowała jako lektor w Centrum Języka Serbskiego jako Obcego przy Instytucie Języka Serbskiego i Językoznawstwa Wydziału Filozoficznego w Nowym Sadzie. W lipcu i sierpniu 2016 i 2017 roku prowadziła zajęcia w ramach Międzynarodowej Letniej Szkoły Serbskiego Języka, Kultury i Historii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Od listopada 2017 roku pracuje jako lektor języka serbskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ.

Zainteresowania naukowe

Dydaktyka nauczania języka serbskiego jako obcego. Współczesny język serbski, leksykologia, leksykografia.

Zainteresowania pozanaukowe

.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Artykuły:

1. Перишић, Ј. Колокације са лексемама основа и темељ у електронском корпусу савременог српског језика. Прилози проучавању језика, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2017 (у штампи).
2. Ivanić, M., Perišić, J. Derivacija glagola sa osnovama stranog porekla u srpskom jeziku u svetlu ne/jasne diferencijacije između srpskog i hrvatskog standarda, w: Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov “Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah” – konferenčni zbornik, Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2017 (v tisku).
3. Перишић, Ј. Аутентичност текстова у настави српског као страног језика на вишим нивоима учења. Методички видици 8, Нови Сад: Филозофски факултет, 2017, с. 233–249.
4. Перишић, Ј. Употреба књижевног текста у настави (српског као страног) језика. Методички видици 7, Нови Сад: Филозофски факултет, 2016, с. 255–276.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-08

 e-mail: jelena.perisic (at) uj.edu.pl

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

wtorek 13.00 - 14.00

czwartek - po uzgodnieniu e-mailem