dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwent filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000). Visiting Assistant in Research na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Yale (2003), doktor (2004), doktor habilitowany (2013).

Członek międzynarodowego kolegium redakcyjnego czasopism naukowych "Fluminensia" (Chorwacja, od 2009) oraz „Balkan Social Science Review" (Macedonia, od 2011), „Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" (od 2014).   
Członek Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (2013-2018).
Redaktor tematyczny czasopisma „Socjolingwistyka" (od 2014).
Członek Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności (od 2014).

Zainteresowania naukowe

Semiotyka i semiotyczna teoria kultury, teoria i praktyka analizy dyskursu (krytyczna wobec nurtów marksistowskich), języki i literatury byłej Jugosławii w XX wieku, pogranicza języka i literatury, związki kulturowe polsko-chorwackie. Ostatnie projekty: (1) obrazy drugiej wojny światowej w chorwackiej i serbskiej prozie; (2) semiotyka i semiotyka kultury; (3) totalitarna nowomowa komunistycznej Jugosławii . 
 
Uczestnik zespołowych grantów KBN (kier. Prof. Maria Dąbrowska-Partyka), kierownik indywidualnego grantu habilitacyjnego MNiSW (2010-2013), uczestnik projektu badawczego pt. Encyklopedia stylistyki (Uniwersytet Zagrzebski).

Zainteresowania pozanaukowe

.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. Naracije i znakovi. Hrvatske i srpske sinteze nacionalne povijesti, przekł. Neda Pintarić, Zagreb: Srednja Europa, 2015.

2. Kultura, dyskurs, znak, Kraków: WUJ 2015.
3. Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Kraków: WUJ 2012.
4. Semioza gatunku – semioza stylu. Studium nad chorwacką i serbską syntezą dziejów narodu, Kraków: WUJ 2011.
5. Język, ideologia, naród. Polityka językowa w Chorwacji a język mediów, Kraków: scriptum, 2005. 


Artykuły:

1. Chorwacja w Europie: ex occidente lux, „Herito", 11/2013, s. 12-33.
2. Nowomowa po jugosłowiańsku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej", 47, Warszawa 2012, s. 137-159.
3. Čovjek na mostu i neizbježna pripadnost grupi. O Andrićevu romanu „Na Drini ćuprija", „Sarajevske sveske", 43-44, Sarajevo 2014, s. 521-536.
4. Književni jezik kao znak. Semiotička razmatranja o hrvatskom jeziku u sistemu kulture, „Fluminensia", 2011, br. 23, Rijeka, s. 39-55
5. Literackie inkarnacje kajkawszczyzny we współczesnej chorwackiej prozie – od stylizacji językowej do głębokich sensów kulturowych, [w:] Zrozumieć Słowiańszczyznę, Kraków 2010, s. 155-166.
6. Discursive Practices and Semiotic Representations: Serbian Rhetoric about Montenegro and Kosovo, [w:] Civic & Uncivic Values in Serbia: The post-Milošević era, red. O. Listhaug, S. Ramet, D. Dilić, Budapest-New York, CEU Press, 2011, s. 299-328.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-08

 e-mail: maciej.czerwinski (at) uj.edu.pl
 

 web: http://postjugo.filg.uj.edu.pl/m_czerwinski.htm

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

poniedziałek 16.30 - 17.30

środa - po uzgodnieniu e-mailem