dr hab. Magdalena Dyras, prof. UJ

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka kroatystyki i serbistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (1985), w 1994 roku obroniła doktorat i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, zatrudniona w Instytucie Filologii Słowiańskiej od 1995 roku na stanowisku asystenta, od 1998 – adiunkta, od 2011 – adiunkta z habilitacją

Zainteresowania naukowe

Historia literatury chorwackiej i serbskiej XX i XXI wieku, obecność historii w kulturze chorwackiej po 1990 roku, przemiany tożsamości po rozpadzie Jugosławii, narracyjne wymiary tożsamości.

Uczestniczyła w projektach badawczych: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (1996-1999) kierownik projektu Prof. dr hab. Julian Kornhauser, W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku (2002-2004 kierownik projektu Prof. M.Dąbrowska-Partyka), Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem (2006-2007 kierownik projektu Prof.M.Dąbrowska-Partyka).

Zainteresowania pozanaukowe

.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. W poszukiwaniu prawdy. „Nowa serbska proza" na przełomie lat 60-tych i 70-tych, Kraków 2000.
2. Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamśsciowe w latach 90-tych XX wieku, Kraków 200
3. M. Dyras, B. Popiołek, Kieszonkowy słownik chorwacko-polski, polsko-chorwacki, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2008.

Artykuły:

1. .

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-08

 e-mail: magdalena.dyras (at) uj.edu.pl

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury: 

wtorek 13.30 - 14.30 (dyżur dyrektorski)

środa 10.30 - 11.30 (dyżur dyrektorski)

wtorek 14.30 - 15.30 (dyżur dydaktyczny)