prof. dr hab. Marek Stachowski

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwent filologii tureckiej UJ (maj 1981). Doktorat (styczeń 1988) poświęcony zapożyczeniom zachodnioeuropejskim w języku osmańsko-tureckim. Współzałożyciel Instytutu Turkologii na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim i wykłady tamże z językoznawstwa porównawczego (1991-1996). Habilitacja (styczeń 1995) pt. Geschichte des jakutischen Vokalismus. Badania terenowe na Płw. Tajmyr, 300 km za kołem polarnym (lato 1995).Twórca i redaktor naczelny Studia Etymologica Cracoviensia (1996-2015) oraz Zespołu Studiów Syberyjskich (1997), później przekształconego (2004) w Katedrę Języków Azji Środkowej i Syberii. Kierownik Katedry Filologii Węgierskiej (1999-2002) i prodziekan Wydziału Filologicznego UJ (1999-2005). Tytuł profesora uzyskany w październiku 1998 r., profesora zwyczajnego w kwietniu 2002 r. Założyciel Instytutu Językoznawstwa UJ (2013). Członek Societas Uralo-Altaica (z siedzibą Zarządu w Hamburgu), Komisji Orientalistycznej PAN (Kraków), Komisji Słowianoznawstwa PAN (Kraków), Komisji Językoznawstwa PAN (Kraków), Komisji Nauk Filologicznych PAN (Wrocław), Komitetu Językoznawstwa PAN (Warszawa), Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków).

Zainteresowania naukowe

Główne dziedziny zainteresowań: etymologia, językoznawstwo historyczno-porównawcze i arealne, słowiańsko-tureckie kontakty językowe, typologia języków słowiańskich w Europie, bałkanistyka, język turecki i języki turkijskie Syberii

Zainteresowania pozanaukowe

.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:

Geschichte des jakutischen Vokalismus, Kraków 1993.

Dolganischer Wortschatz, Kraków 1993.

Studien zum Wortschatz der jakutischen Übersetzung des Neuen Testaments, Kraków 1995.

Dolganische Wortbildung, Kraków 1997.

Dolganischer Wortschatz ‒ Supplementband, Kraków 1998.

Konsonantenadaptation russischer Lehnwörter im Dolganischen, Kraków 1999.

Gramatyka języka tureckiego w zarysie, 1. wyd.: Kraków 2007; 2. wyd.: Kraków 2009.

Etimoloji, Ankara 2011.

Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache, Kraków 2019

Artykuły:

Podrijetlo europske riječi za sablju. – Riječ 15/1 (2009): 129-135.

Siberian languages in contact, 2: The nonal counting system in Siberia and Russian devjanosto ‘90’. ‒ Incontri Linguistici 34 (2011): 109-125.

Slavische Spuren des niederdeutschen Vogelnamens Heister ‘Elster’. – Die Welt der Slaven 57/2 (2012): 344-350.

Raport o turkijskim albo chińskim pochodzeniu słowiańskiego *slonъ ‘słoń’. – Rocznik Slawis­tyczny 64 (2015): 115-122.

Das balkanische Schwa, der gagausische Vokalismus und die Frage des bulgarischen Einflusses. ‒ Linguistique Balkanique 56/1 (2017): 11-18.

Polskie karawana i karawan na tle innych języków słowiańskich i niektórych zachodnioeuropej­skich. – LingVaria 12/1 (2017): 183-197.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-07

 e-mail: marek.stachowski (at) uj.edu.pl

 www

 academia.edu
 

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

czwartek 17.30 - 18.30