prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka UJ 1970 (serbistyka i kroatystyka). Zatrudniona w IFS UJ jako starszy asystent w 1975 roku po ukończeniu studiów doktoranckich (1972-1975) i uzyskaniu doktoratu (1975), adiunkt (1976-2003), profesor nadzw. (od 2003).

Zainteresowania naukowe

Literatura w perspektywie kulturoznawczej (stereotypy, autostereotypy, problematyka pogranicza kulturowego, problematyka tożsamości), teoria i praktyka przekładu, zwłaszcza literackiego, teoria literatury, zagadnienia dyskursu.

Projekty badawcze: kierownictwo projektu badawczego W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, udział w projekcie badawczym: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (kierownik projektu: prof. dr hab. J. Kornhauser). Udział w konferencjach naukowych: m. in. w Polsce, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Włoszech, Niemczech. Publikacje: dorobek obejmujący ok. 150 pozycji, w tym prace naukowe i popularnonaukowe, eseistykę, przekłady artystyczne i naukowe, hasła encyklopedyczne, prace redakcyjne itp.

Zainteresowania pozanaukowe

.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. Interpretacja literacka na terenie Zachodniej i Południowej Słowiańszczyzny. Antologia, t. I-II, Kraków 1981;
2. Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej, Kraków-Wrocław 1988;
3. Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów, Kraków 1999;
4. Świadectwa i mistyfikacje, Kraków 2003.

Artykuły:

1. .

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-08

 e-mail: maria.dabrowska-partyka (at) uj.edu.pl
 

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

poniedziałek 13.00 - 14.00