dr Marlena Gruda

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka pedagogiki (2007) i słowenistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (2010).

Pracę doktorską Bohater w powieści słoweńskiej po 1991 roku napisała pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bożeny Tokarz.

W latach 2010-2011 i 2015 prowadziła zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ. Od 2016 r. związana z Instytutem Filologii Słowiańskiej UJ.

 

Zainteresowania naukowe

Historia literatury słoweńskiej, podmiot osobowy i literacki w literaturze słoweńskiej XX i XXI w., tożsamość narracyjna, intersubiektywność, komparatystyka literacka.

Uczestniczyła w projektach badawczych i tłumaczeniowych: Tożsamość w prozie słoweńskiej i tożsamość przekładu (Uniwersytet Śląski), Dialog interkulturowy w literaturze słoweńskiej i przekładzie (Velenjska Fundacja Literacka i Centrum Kultury w Velenju), Slovenska književnost in slovanski svet: ustvarjalnost in recepcija (Forum Kultur Słowiańskich i Javni sklad za kulturne dejavnosti).

Zainteresowania pozanaukowe

Popularyzacja literatury i kultury słoweńskiej: projekt „Nowe Głosy z Europy” i  Omnibus CROWD 2016, Festiwal Miesiąc Spotkań Autorskich we Wrocławiu (Brno-Koszyce-Ostrawa-Wrocław) 2012, Mednarodni Lirikonfest Velenje 2012 i 2013, Festival Vilenica 2012, projekt Słowiańskie regiony kultury 2012, projekt Panońskie (de)mistyfikacje 2017 itp.

Przekład literacki.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:

1. Zaczynając od różnicy. Przemiany bohatera w powieści słoweńskiej po 1991 roku, Kraków 2019, ss. 392

Artykuły:

1. Transformacja ustrojowa a typ bohatera w powieści słoweńskiej po 1991 roku. W: Krajobraz po transformacji. T. 1. Red. B. Zieliński. Poznań 2018, s. 189-199.
2. Kreacje rzeczywistości w prozie słoweńskiej po 1991 roku na przykładzie powieści Satanova krona Mihy Mazziniego. W: Krajobraz po transformacji. T. 2. Red. B. Zieliński. Poznań 2018, s. 95-106. 
3. Dominacja i zależność w powieści „Filio ni doma” Berty Bojetu. W: Komunikacja międzykulturowa. Przekład-komparatystyka-teoria i historia literatury. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej. Red. M. Gawlak, A. Świeściak. Katowice 2016, s. 525-537.
4. Odbiorca przewidywany w powieści „Sny i kamienie” Magdaleny Tulli, w oryginale i przekładzie Jany Unuk na język słoweński. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2015, T. 6 (1), s. 249-270.
5. Tożsamość hybrydalna w bajkach Feri Lainščka. W: Wyczytać świat. Międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży. Red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek. Katowice 2014, s. 237-250.
6. Estetyzacja cielesności wobec zatracającej się tożsamości ciała. Rozwiązania artystyczne Vlada Žabota i Hansa Bellmera. „Nowiny Slawia” 2013, nr 3, s. 45-53.
 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 663-27-33

 e-mail: marlena.gruda (at) gmail.com

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

wtorek 16.30 - 17.30

środa - po uzgodnieniu e-mailem