REJESTRACJA NA SEMESTR LETNI 2016/2017

REJESTRACJA NA SEMESTR LETNI 2016/2017

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Termin rejestracji: 1 – 15 luty 2017.

Jest to jedyny i możliwy termin rejestracji.

 

Rejestracje dostępne są pod kodami:

WF.IFS-D- 16/17L-LIC – I stopień, zajęcia obowiązkowe

WF.IFS-D- 16/17L-SUM – II stopień, zaj. obowiązkowe

WF.IFS-D- 16/17L-op – I i II stopień, opcje

WF.IFS-D- 16/17L-wmjo – wykład monograficzny, II st.

Data opublikowania: 19.01.2017
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka