II REKRUTACJA ERASMUS+ W IFS UJ

II REKRUTACJA ERASMUS+ W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UJ WYJAZDY W ROKU 2017/18

 

II Rekrutacja na program Erasmus+ studia na wyjazdy w semestrze letnim w roku akademickim 2017/18 obywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka.

 

Harmonogram II Rekrutacji:

- 11.09 - 08.10.2017 - termin rekrutacji, składanie wniosków poprzez system USOSweb
- 09.10 - 15.10.2017 - kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej

Wolne miejsca w ramach umów IFS:
Austria, Wiedeń – 2 miejsca
Bułgaria, Sofia, Uniwersytet Sofijski – 2 miejsca
Bułgaria, Sofia, Nowy Uniwersytet Bułgarski– 2 miejsca
Chorwacja, Rijeka – 1 miejsce
Czechy, Praga – 2 miejsca
Czechy, Ostrawa – 1 miejsce
Macedonia, Skopje – 2 miejsca
Niemcy, Lipsk – 2 miejsca
Słowacja, Preszów – 2 miejsca
Słowacja, Bratysława – 2 miejsca
Słowenia, Lublana – 2 miejsca


KRYTERIA


WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. List motywacyjny zawierający plan naukowy pobytu, przedłożony opiekunowi naukowemu. [UWAGA! Dokument należy przedłożyć odpowiednio wcześniej, aby opiekun miał czas na sporządzenie opinii.]
2. Opinia opiekuna naukowego (USOS).
3. Średnia ocen z systemu USOS (minimum: 4,0)
4. Potwierdzenie znajomości języka, w którym będą prowadzone zajęcia (USOS)
5. Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach itp. (potwierdzona opinią w USOS)

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmowane są przez Komisję Instytutową. Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Kandydata wynosi 10 pkt, z czego: średnia – max. 5 pkt.; motywacja oraz plan naukowy wyjazdu – max. 3 pkt.; działalność naukowa oraz działania na rzecz Instytutu – max. 2 pkt.

WAŻNE! Studenci ubiegający się o stypendium muszą spełniać warunki ujęte w Regulaminie wyjazdów na stypendia zagraniczne dla studentów IFS UJ

Data opublikowania: 13.09.2017
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka