REKRUTACJA NA STYPENDIA WYJAZDOWE - ERASMUS+

REKRUTACJA NA STYPENDIA WYJAZDOWE
w ramach programu

ERASMUS+

w IFS UJ

na rok akademicki 2018/2019
 

 
Koordynator: mgr Natalia Palich (natalia.palich (at) uj.edu.pl)
Dyżury koordynatora: poniedziałki 12.00–13.00, wtorki 11.15–12.15 (s. 113)


Harmonogram rekrutacji:

8.01–29.01.2018 – termin rekrutacji, składanie wniosków poprzez system USOSweb

30.01–11.02.2018  – kwalifikacja studentów i doktorantów (ogłoszenie wyników w systemie USOSweb najpóźniej do 11.02.2018)

12.02–25.02.2018 – procedura odwoławcza oraz kwalifikowanie studentów z innych instytutów/wydziałów.
 


Studenci ubiegający się o stypendium muszą spełniać warunki ujęte w:
Regulaminie wyjazdów na stypendia zagraniczne dla studentów IFS UJ
 


Wymagane dokumenty:
- List motywacyjny zawierający plan naukowy pobytu, przedłożony opiekunowi naukowemu. [UWAGA! Dokument należy przedłożyć odpowiednio wcześniej, aby opiekun miał czas na sporządzenie opinii.]

- Opinia opiekuna naukowego (USOS)

- Średnia ocen z systemu USOS (minimum: 4,0)

- Potwierdzenie znajomości języka, w którym będą prowadzone zajęcia (USOS)

- Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach itp. (potwierdzona opinią w USOS)
 

 

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmowane są przez Instytutową Komisję Kwalifikacyjną. 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Kandydata wynosi 10 pkt, z czego: średnia – max. 5 pkt.; motywacja oraz plan naukowy wyjazdu – max. 3 pkt.; działalność naukowa oraz działania na rzecz Instytutu – max. 2 pkt.
 

Skład komisji kwalifikacyjnej:

- zastępca dyrektora IFS ds. studenckich

- koordynator programu Erasmus+ w IFS

- opiekun Koła Naukowego Slawistów

- koordynator przedmiotów lektoratowych w IFS

- przedstawiciel studentów
 

LISTA OŚRODKÓW, DO KTÓRYCH MOŻNA WYJECHAĆ ORAZ ILOŚĆ MIEJSC W KAŻDYM Z OŚRODKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE USOSweb.
 

Dodatkowe informacje na stronach www.DWMS.uj.edu.pl

Data opublikowania: 07.01.2018
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka