Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2017/2018

 

REJESTRACJA SEMESTR LETNI 2017/2018

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

 

Termin rejestracji: 1 - 15 lutego 2018 r.
Jest to jedyny i możliwy termin rejestracji.

 

Rejestracje dostępne są pod kodami:

WF.IFS-D- 17/18L-LIC – I stopień, zajęcia obowiązkowe

WF.IFS-D- 17/18L-SUM – II stopień, zajęcia obowiązkowe

WF.IFS-D- 17/18L-op – I i II stopień, opcje

WF.IFS-D- 17/18L-wmjo – II stopień, wykład monograficzny

Data opublikowania: 29.01.2018
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka