II REKRUTACJA na stypendia wyjazdowe - ERASMUS+

II REKRUTACJA NA STYPENDIA WYJAZDOWE
w ramach programu ERASMUS+

W IFS UJ

na semestr letni 2018/2019

 

Harmonogram rekrutacji:
17.09–7.10.2018 – termin rekrutacji, składanie wniosków poprzez system USOSweb,
8.10–16.10.2018 – kwalifikacja studentów i doktorantów,
17.10–31.10.2018 – spotkania ze studentami, wysłanie aplikacji do uczelni zagranicznych.
 
UWAGA! II rekrutacja obejmuje tylko wyjazdy w semestrze letnim 2018/2019.

 

Studenci ubiegający się o stypendium muszą spełniać warunki ujęte w: Regulaminie wyjazdów na stypendia zagraniczne dla studentów IFS UJ
 
Wymagane dokumenty:
- List motywacyjny zawierający plan naukowy pobytu, przedłożony opiekunowi naukowemu. [UWAGA! Dokument należy przedłożyć odpowiednio wcześniej, aby opiekun miał czas na sporządzenie opinii].
- Opinia opiekuna naukowego (USOS)
- Średnia ocen z systemu USOS (minimum: 4,0)
- Potwierdzenie znajomości języka, w którym będą prowadzone zajęcia (USOS)
- Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach itp.
(potwierdzona opinią w USOS)
 
Decyzje o przyznaniu stypendium podejmowane są przez Instytutową Komisję Kwalifikacyjną.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Kandydata wynosi 10 pkt, z czego: średnia – max. 5 pkt.;
motywacja oraz plan naukowy wyjazdu – max. 3 pkt.; działalność naukowa oraz działania na rzecz Instytutu – max. 2 pkt.
Skład komisji kwalifikacyjnej:
- zastępca dyrektora IFS ds. studenckich
- koordynator programu Erasmus+ w IFS
- opiekun Koła Naukowego Slawistów
- koordynator przedmiotów lektoratowych w IFS
- przedstawiciel studentów

 

LISTA OŚRODKÓW, DO KTÓRYCH MOŻNA WYJECHAĆ ORAZ ILOŚĆ MIEJSC W KAŻDYM Z OŚRODKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE USOSweb.
 

Dodatkowe informacje na stronach http://www.dmws.uj.edu.pl/erasmus

Data opublikowania: 04.09.2018
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka