Godziny dziekańskie w dniu 31.10.2018

Na wniosek Rady Wydziałowej Samorządu Studentów WF UJ, Dziekan Wydziału Filologicznego ogłosiła godziny dziekańskie od godz. 13.00 w środę, 31 października 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że decyzją Rektora UJ, dniem wolnym od zajęć jest także piątek, 2 listopada 2018 r.

Data opublikowania: 26.10.2018
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka