Rejestracja na zajęcia w IFS UJ na semestr letni 2018/2019

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

 

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Termin rejestracji: 1 – 15 lutego 2019 r.

Początek rejestracji: 1 lutego o godz. 8.00

Jest to jedyny i możliwy termin rejestracji!

 

Rejestracje dostępne są pod kodami:

WF.IFS-D-18/19L-LIC – I stopień, zajęcia obowiązkowe

WF.IFS-D-18/19L-SUM – II stopień, zajęcia obowiązkowe

WF.IFS-D-18/19L-op – opcje

WF.IFS-D-18/19L-wmjo – wykład monograficzny

 

Data opublikowania: 17.01.2019
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka