Wykład z Ochrony Własności Intelektualnej

Wykład z Ochrony Własności Intelektualnej da studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego

odbędzie się w dwóch grupach (do wyboru):

 

I grupa - 5 kwietnia, w godz. 15.15 - 20.15

II grupa - 29 maja 2019, w godz. 15.15 - 20.15

W Auli Dużej Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33

 

Forma: zaliczenie, 1 pkt ECTS

 

Rejestracja na przedmiot OWI:

kod przedmiotu: WF-OWI-18/19L, WF-OWI-N-18/19L

w terminie: od 18.03.2019, od godz. 9.00

Data opublikowania: 06.03.2019
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka