Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2019/2020

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów
studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Termin rejestracji
1.02.2020 od godz. 8.00 - 15.02.2020 do godz. 23.59

Aby zarejestrować się do właściwych grup zajęciowych prosimy porównać Plany studiów oraz Harmonogram zajęć na semestr letni (dostępny od 25.01) zamieszczone na stronie IFS UJ.

 

Rejestracje dostępne są pod kodami:
WF.IFS-D-19/20L-LIC – I stopień, zajęcia obowiązkowe
WF.IFS-D-19/20L-SUM – II stopień, zajęcia obowiązkowe
WF.IFS-D-19/20L-op – opcje (tylko I stopień)
WF.IFS-D-19/20L-wmjo – wykład monograficzny

 

Data opublikowania: 17.01.2020
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka