Ogłoszenia Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego

Ogłoszenie Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego o zwołaniu Zebrań Wyborczych

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filologicznego, na podstawie kalendarza czynności wyborczych w wyborach Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024 oraz w wyborach członków Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024

zwołuje

Zebrania Wyborcze Pracowników Wydziału Filologicznego

według planu umieszczonego na stronie Wydziału Filologicznego

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Wydziałowej Komisji Wyborczej WF:

https://filg.uj.edu.pl/wybory-2020

Data opublikowania: 12.02.2020
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka