Komunikat Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Elżbiety Górskiej

Decyzja Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Elżbiety Górskiej o zmianie formy wszelkich zajęć dydaktycznych na formę zdalną:

"Na podstawie art. 2 ust.4 zarządzenia nr 24 Rektora UJ z dnia 10 marca 2020 roku, podejmuję niniejszym decyzję o zmianie formy wszelkich zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Filologicznym na formę zdalną – do odwołania".

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Elżbieta Górska, Dziekan Wydziału Filologicznego

 

W dniu 11 marca 2020 r. Dyrekcja IFS UJ przekaże informacje o zasadach prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

Data opublikowania: 10.03.2020
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka