Pamiętnik Słowiański

"Pamiętnik Słowiański" to półrocznik wydawany pod egidą Komitetu Słowianoznawstwa PAN. W kolegium redakcyjnym zasiadają profesorowie IFS UJ.
 
Pamiętnik Słowiański" jest czasopismem naukowym, w którym podejmowane są zagadnienia związane z literaturą i kulturą zachodniej i południowej Słowiańszczyzny. W poszczególnych zeszytach artykuły publikują uznani a zwłaszcza młodzi badacze, przede wszystkim literaturoznawcy i kulturoznawcy. Do druku są przyjmowane teksty w językach konferencyjnych oraz we wszystkich językach słowiańskich.