Pax Byzantino-Slava

 

Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

w 2015 roku przystąpił do międzyuczelnianej i międzynarodowej sieci

Pax Byzantino-Slava.

 

Sieć Pax Byzantino-Slava zrzesza 27 podmiotów, m.in. uczelnie oraz instytucje naukowe z Serbii, Grecji, Bułgarii, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Gruzji i Polski.

Celem stworzenia sieci jest bliska współpraca naukowców, specjalistów z poszczególnych ośrodków, wymiana myśli, tworzenie wspólnych programów badawczych.

 

UMOWA WSPÓŁPRACY IFS UJ

 

LIST INTENCYJNY

 

 

DYPLOM DLA IFS UJ