PhDr Petr Jokeš,PhD.

Jednostka

Kariera naukowa

Urodził sie w 1965 roku w Vyškovie na Morawach. Skończył studia filologii czeskiej i historii na uniwersytecie w Brnie, wykonywał zawody nauczyciela w szkole podstawowej, pracownika muzeum, dziennikarza. W latach 1996-2007 lektor języka czeskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku 2009 obronił rozprawę doktorską pod tytułem Powstanie i rozwój organizacji parafialnej na zachodnich i południowo-zachodnich Morawach w okresie do wojen husyckich.

Zainteresowania naukowe

Kult świętych w średniowieczu, szczególnie wezwania kościołów.
Organizacja kościoła w średniowieczu.
W latach 2010-2013 realizował grant NCN „Patrocinia średniowiecznych kościołów na Morawach południowych".

Zainteresowania pozanaukowe

Moim hobby jest moja praca i wychowanie niepełnosprawnej córki.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
Farní organizace na středověké západní Moravě, Matice Moravská, Brno 2011.

Artykuły:

1. Výzkum patrocinií na jihozápadní Moravě, Časopis matice moravské CXII, 1993, s. 55-76 (współautor Monika Rychlíková.).
2. Děkanátní zřízení na středověké západní a jihozápadní Moravě (od počátků do roku 1419), „Časopis Matice moravské" CXXVIII, Brno 2009, s. 107-125.
3. Kościoły filialne i ich miejsce w organizacji parafialnej średniowiecznych Moraw. Prace historyczne 137, 2010, s. 21-25.
4. Soupis patrocinií na jižní Moravě, Časopis Matice moravské 132, 2013, s. 113-149.
5. Patrocinium św. Klemensa na Morawach – dziedzictwo misji św. Cyryla i Metodego?, Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne 8, 2013, s. 311–318.
6. „…beate Marie virginis gloriose, in cuius honorem eadem parrochialis ecclesia sit consecrata…" Pohledy do světa středověkých patrocinií na jižní Moravě, Časopis Matice moravské 133, 2014, s. 3-24.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-05

 e-mail: petr.jokes (at) seznam.cz

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

wtorek 15.30-16.30

inny termin - po uzgodnieniu e-mailem