dr Piotr Gierowski

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwent filologii czeskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2004 r.). W roku 2009 obronił pracę doktorską Czeski projekt historii literatury (na tle recepcji czeskiego strukturalizmu w Polsce) napisaną pod kierunkiem Prof. Jacka Balucha. Zatrudniony w Instytucie Filologii Słowiańskiej od 2006 r. na stanowisku asystenta, od 2013 – adiunkta.

Zainteresowania naukowe

Czeska kultura XIX i XX wieku, strukturalizm polski i czeski, polsko-czeskie kontakty naukowe.  Od 2011 r. bierze udział w projekcie badawczym Prof. Jacka Balucha Polsko-czeski słownik terminów literackich.

Zainteresowania pozanaukowe

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce, Kraków 2013.

Artykuły:

1. Vratislav jako románový prostor v „Guvernantce" Vladimíra Macury, „Česká literatura" 2002, R. 50, nr 5, s. 507-510;
2. „Ten, který bude" Vladimíra Macury jako powieściowy traktat o semiotycznych procesach kultury, „Pamiętnik Słowiański" 2005, LV, s. 25-47;
3. Prascy strukturaliści na emigracji (1938-1989), [w:] Słowiańskie diaspory, red. C. Juda, Kraków 2009, s. 57-72;
4. Czeski sen o strukturalizmie (1926-1948), [w:] Zrozumieć Słowiańszczyznę. Prace poświęcone profesor Marii Bobrownickiej w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2010, s. 173-184;
5. Czeskie sny Vladmíra Macury, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia" 2012, R. 155, s. 355-362;
6. Doświadczenie sacrum i jego poetyckie formy w twórczości Bohuslava Reynka, „Pamiętnik Słowiański" 2012, t. LXII, z. 1-2, s. 77-100.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-05

 e-mail: piotr.gierowski (at) uj.edu.pl

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

środa 13.00 - 14.00

inny termin - po uzgodnieniu e-mailem