Sympozjum słowacko-polskie w 50. rocznicę krakowskiej słowacystyki

Termin: 04.06.2019 - 05.06.2019

Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

Konsulta Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie

i

Instytut Słowacki w Warszawie

 

serdecznie zapraszają na

Sympozjum słowacko-polskie w 50. rocznicę krakowskiej słowacystyki

 

Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

ul. Romana Ingardena 3, sala 115

 

PROGRAM

 

WTOREK (4.6.2019)


10.00 – 10.30 UROCZYSTE OTWARCIE SYMPOZJUM, SALA 115

prof. dr hab. Elżbieta Górska, Dziekan Wydziału Filologicznego UJ

dr hab. Magdalena Dyras, Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ

dr hab. Zbigniew Babik, prof. UJ, Kierownik Zakładu Filologii Słowackiej IFS UJ

Adrián Kromka, Dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie

Slavomír Nagy, Konsul Republiki Słowackiej

Przedstawiciel Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej


10.30 – 11.30 CZĘŚĆ I – HISTORIA SŁOWACYSTYKI KRAKOWSKIEJ

przewodniczy dr hab. Barbara Suchoń-Chmiel

10.30 – 10.50 dr hab. Maria Papierz, em. prof. UJ – Historia instytucjonalnej słowacystki na Uniwersytecie Jagiellońskim

10.50 – 11.10 dr hab. Zbigniew Babik, prof. UJ – Historia słowacystycznych badań językoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim

11.10 – 11.30 dr Aleksandra HudymačHistoria słowacystycznych badań literaturoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim

11.30 – 11.50 PRZERWA KAWOWA

11.50 – 13.00 DYSKUSJA PANELOWA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY POLSKIEJ SŁOWACYSTYKI
z udziałem prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej i dr hab. Marioli Szymczak-
Rozlach, prowadzenie dr Rafał Majerek

13.00 – 14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30 – 17.10 CZĘŚĆ II SYMPOZJUM

przewodniczy dr hab. Maria Papierz, em. prof. UJ

14.30 – 15.00 Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. – Lingvoreálie v interkultúrnom kontexte

15.00 – 15.30 Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD. – Systém masmédií v SR – vývin a súčasný stav

15.30 – 16.00 PhDr. Jana Cviková, PhD. – O význame a podobách ženskej literárnej tradície

16.00 – 16.30 Mgr. Lujza Urbancová, PhD. – Socializovaný význam lexém

16.30 – 17.00 Mgr. Ján Hacek, PhD. – Otvorené zdroje a dátová žurnalistika na Slovensku

17.00 – 17.30 DYSKUSJA


PODSUMOWANIE SYMPOZJUM – dr Rafał Majerek
 

18.00 POCZĘSTUNEK
 

ŚRODA (5.6.2019)

08:00 – 09:30 Mgr. Helena Ľos IvoríkováLektorát SJ: tvorivé dielne pre 1. a 2. ročník

09:45 – 11:15 Mgr. Michaela Mošaťová, PhD. – Lektorát SJ: tvorivé dielne pre 3., 4. a 5. ročník

13:15 – 14:45 Dyskusja na temat: „Rodový aspekt v súčasnej slovenskej literatúre a literárnej vede” z udziałem Prof. PhDr. Marty Součkovej, PhD. i PhDr. Jany Cvikovej, PhD. - prowadzenie dr Rafał Majerek

 

PLAKAT

PROGRAM

Data opublikowania: 29.05.2019
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka