dr Rafał Majerek

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Filologii Słowackiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ. W latach 2003-2006 prorektor ds. dydaktyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, członek Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności.

Zainteresowania naukowe

Kultura słowacka XIX wieku, zagadnienia tożsamości narodowej i kulturowej Słowaków w perspektywie historycznej i współczesnej, najnowsza proza słowacka, literackie związki polsko-słowackie, teoria literatury. Tłumacz literatury słowackiej (m.in. tomu poezji Jozefa Leikerta Rosa na duszy, Kraków 2003) i prac naukowych. Brał udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz w realizacji grantów Wspólne dziedzictwo literackie i Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem. Autor recenzji prac naukowych oraz haseł z zakresu literatury czeskiej i słowackiej, opublikowanych w Słowniku pisarzy świata (pod red. J. Maślanki, Kraków 2004).

Zainteresowania pozanaukowe

Muzyka rockowa i alternatywna, sztuka współczesna, film.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
Pamięć – mit – tożsamość. Słowackie procesy autoidentyfikacyjne w okresie odrodzenia narodowego, Kraków 2011.

Artykuły:

1. W kręgu słowackiego strukturalizmu, „Pamiętnik Słowiański" XLIX, 1999, s. 3-16;
2. Czy jest możliwa inna historia słowackiego odrodzenia narodowego? [w:] III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów, pod red. L. Spyrki, Katowice 2005, s. 149-163;
3. Słowacki romantyzm – przestrzeń bez kobiet? Polemiczne aspekty dramatu Jany Juráňovej „Misky strieborné, nádoby výborné" [w:] Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej, pod red. H. Mieczkowskiej i B. Suchoń-Chmiel, Kraków 2005, s. 257-263;
4. Przestrzenie pamięci. Rewitalizacje mitu i próby reinterpretacji tradycji w dyskursie słowackim po 1989 roku [w:] Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2009, s.45-62;
5. Związki prozy Uršuli Kovalyk z feministycznym nurtem literatury – wybrane zagadnienia [w:] Z warsztatu współczesnego słowacysty, red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków 2010, s. 247-257;
6. Mroczne przestrzenie niepozna(wal)nego. Elementy czarnego romantyzmu w prozie Františka Švantnera [w:] Czarny romantyzm – przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2012, s. 56-74.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-06

 e-mail: rmajerek (at) poczta.onet.pl

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

czwartek 12.15 - 13.15

wtorek - po uzgodnieniu e-mailem