Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

Witamy na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej UJod 2015 roku członka międzyuczelnianej i międzynarodowej sieci Pax Byzantino-Slava.

Studia w naszym instytucie skupiają się wokół języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych. Rok rocznie ogłaszamy nabór na studia licencjackie oraz magisterskie na następujących specjalizacjach: bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka i słowacystyka. W naszym programie znaleźć można najbogatszą w Polsce ofertę zajęć przekładowych.


W roku akademickim 2015/2016 we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Komenskiego w Bratysławie i Uniwersytetem w Lublanie uruchamiamy nowe studia magisterskie, specjalność: studia środkowoeuropejskie.


Dorobek naukowy pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ zajmuje znaczące miejsce w humanistyce europejskiej. Krakowska slawistyka jest najstarszą slawistyką w Polsce, w 2018 roku świętować będziemy 200 lat jej istnienia.