dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar, prof. nadzw. UJ

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka serbistyki i kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (1995), gdzie w 1995 roku podjęła pracę na stanowisku asystenta, a następnie, po obronie doktoratu w 2000 roku, adiunkta, zaś od 2011roku – adiunkta z habilitacją. W latach 2012-2016 wicedyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ.

Zainteresowania naukowe

Badania: literatura serbska i chorwacka XX i XXI wieku, literatura najnowsza (szczególnie zagadnienia związane z postmodernizmem), przemiany w literaturze i kulturze, będące reakcją na aktualne doświadczenia historyczne.

Uczestniczyła w projektach badawczych: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (kierownik projektu: prof. dr hab. Julian Kornhauser), W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku (kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka), Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem (kierownik projektu prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka oraz Historyczny słownik bałkanizmów w językach południowosłowiańskich (kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Rusek).

Zainteresowania pozanaukowe

jeździectwo

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:

1. Monolog jako światopogląd. Proza Slobodana Selenicia, Universitas, Kraków 2001, ss. 166.
2. Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 206.
3. Helena, kobieta, której nie ma i która jest. Krakowska biografia Ivo Andricia, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 183.
4. Jelena, žena koje ima. Krakovska biografija Ive Andrića, Službeni glasnik, Beograd 2015, ss. 260.
5. Mape vremena. Srpska postmodernistička proza pred izazovima epohe, Beograd 2015, ss. 274.
6. Rozmówki polsko-serbskie, Warszawa 2003.


Artykuły:

1. Odzyskane” eseje Miloša Crnjanskiego. Eseistyka polityczna Miloša Crnjanskiego w świetle „nowego czytania tradycji, w: Kultury słowiańskie pomiędzy postkomunizmem a postmodernizmem, pod red. M. Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2009, s. 343-357.
2. Dysydenci, emigranci i pisarze. Serbska literatura emigracyjna w XX wieku. O kosmopolitycznym nurcie serbskiej emigracji, w: Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, pod red. C. Judy, Kraków 2009, s. 117-132.
3. Gotska hronika kao enciklopedija smrti, w: Poetika Borislava Pekića. Preplitanje žanrova, pod red. P. Pijanovicia i A. Jerkova, Beograd 2009, s. 209-221.
4. Prostor ćutanja. O tišini u pesništvu Stevana Raičkovića, w: Poetika Stevana Raičkovića, pod red. J. Delicia, Beograd 2010, s. 241-253.
5. Belgrad Simy Matavulja. Przyczynek do badań nad serbskim modernizmem XIX/XX wieku, „Pamiętnik Słowiański" 2010, nr 2, s. 83-98.
6. Sarajewo – Zagrzeb – Kraków. O miejscach opuszczonych, odrzuconych i odnalezionych na austro-węgierskiej mapie biografii Ivo Andricia, „Porównania" 2012, nr 11, Środkowoeuropejska geopoetyka i nostalgia, cz. 1, s. 193-203.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-08

 e-mail: s.nowak-bajcar (at) uj.edu.pl
 

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

czwartek 10.30 - 11.30