mgr Vlasta Juchniewiczová

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwentka Uniwersytetu Komeńskiego v Bratysławie, specjalizacja język słowacki, język polski (1982). Od 1995 roku pracownik IFS UJ na stanowisku lektora, od 2004 na stanowisku wykładowcy. W latach 2006-2008 wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Koordynator lektoratów języka słowackiego oraz kierująca grupą przedmiotową: lektoraty języków słowiańskich w IFS UJ.

Zainteresowania naukowe

Dydaktyka nauczania języka słowackiego jako obcego, słowacka mniejszość narodowa w Polsce.

Tłumaczenia książek popularno-naukowych oraz artykułów naukowych i specjalistycznych.

Brała udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych w Polsce i w Słowacji.

Współpracowała z OKE w Krakowie jako egzaminator oraz autorka (z M. Papierz) Syllabusa, Matura 2002 - Arkusze egzaminacyjne z języka słowackiego, Warszawa 2000 i Informator maturalny od roku 2005. Język słowacki.

Współpraca z WSiP przy wydawaniu podręczników języka słowackiego dla słowackiej mniejszości narodowej w Polsce w zakresie weryfikacji iredakcji językowej.

Zainteresowania pozanaukowe

Współpraca z Instytutem Słowackim w Warszawie oraz Konsulatem Generalnym RS w Krakowie przy organizowaniu imprez kulturalnych i naukowych
Kwestia mniejszości narodowych.

Kuchnia i gotowanie, kryminały, muzyka.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
V. Juchniewiczová, G. Zoričáková, M.Papierz, Polsko-słowacki słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej, Kraków 2008.

Artykuły:

1. Národné povedomie Slovákov v spišskej obci Krempachy v Poľsku, [w:] Słowacja w obliczu Europy, red. H. Janaszek-Ivaničková, Wyd. UŚ, Katowice 2000, s. 146-155.  
2. Implementácia vzdelávacieho programu Slovenčina ako cudzí jazyk v poľskom jazykovom prostredí, [w:]  Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí, red. Gabriela Olchowa , FHV UMB, Banská Bystrica 2009, s. 37-46.
3. Slovenčina ako maturitný predmet v Poľsku, [w:] Nauczanie języków pokrewnych, red. Jacek Baluch, Maryla Papierz, Wyd. Scriptum, Kraków 2009, s. 73-83.
4. Didaktika slovenskej kultúry v jazykovom vzdelávaní študentov slovakistiky v Poľsku, [w:] Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach, edit. Ľudmila Žigová, Miloslav Vojtech, Wyd. UK , Bratislava 2011, s. 206-212
5. Szkolnictwo słowackiej mniejszości narodowej w Polsce, [w:] Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce – stan, problemy i perspektywy, red. T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, A.Szczurek-Boruta, Warszawa-Cieszyn-Białystok 2013, s. 105-121.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-06

 e-mail: vlasta.juchniewiczova (at) uj.edu.pl

 

Profil pracownika w USOSweb

 

Dyżury:

wtorek 10.00 - 11.00

czwartek 13.00 - 14.00