Zakład Filologii Słowackiej

Kontakt

ul. Romana Ingardena 3, pokój 106, tel. 12 6632703

Kierownik

Wykładowcy

Lektorzy

Doktoranci

mgr Rafał Bracki  - językoznawstwo

mgr Magdalena Gromadzka - językoznawstwo

mgr Hubert Jarzębowski - literaturoznawstwo