Dyżur dr Marleny Grudy - 26.11.2018

Termin: 26.11.2018
Dr Marlena Gruda w dniu 26 listopada 2018 r. wyjątkowo dyżur pełnić będzie w godzinach 18.15 -19.15
Data opublikowania: 25.11.2018
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka