Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

Kontakt

ul. Romana Ingardena 3, pokój 117, tel. 12 6632719

Kierownik

Wykładowcy

Lektorzy

dr Pavel Petrov, lektor języka bułgarskiego

mgr Elena Micevska-Zmejkoska, lektor języka macedońskiego

Doktoranci

mgr Artur Firlej - językoznawstwo

mgr Aneta Sapeta - literaturoznawstwo

mgr Anna Yaminska - językoznawstwo