Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

Kontakt

ul. Romana Ingardena 3, pokój 117, tel. 12 6632719

Kierownik

Wykładowcy

dr hab. Elżbieta Solak, adiunkt z hab., językoznawstwo

dr hab. Jan Stradomski, prof. nadzw. UJ, literaturoznawstwo

dr Magdalena Pytlak, adiunkt, literaturoznawstwo (urlop)

dr Wanda Stępniak-Minczewa, st. wykładowca (pracownik emerytowany), językoznawstwo

Lektorzy

dr Pavel Petrov, lektor języka bułgarskiego

mgr Elena Micevska-Zmejkoska, lektor języka macedońskiego

Doktoranci

mgr Artur Firlej - językoznawstwo

mgr Aneta Sapeta - literaturoznawstwo

mgr Anna Yaminska - językoznawstwo