Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

Kontakt

ul. Romana Ingardena 3, pokój 117, tel. 12 6632719

Kierownik

Wykładowcy

Lektorzy

Doktoranci

mgr Artur Firlej - językoznawstwo

mgr Aneta Sapeta - literaturoznawstwo

mgr Anna Yaminska - językoznawstwo